Klinika dla seniora to miejsce leczenia, opieki i rehabilitacji

Kliniki dla seniora to miejsca opieki medycznej ale też swoiste instytuty badawcze. Zlokalizowane są zwykle blisko uczelni, gdzie młodzi adepci medycyny czy pokrewnych kierunków uczą się podstawowej opieki nad pacjentem. Bardzo często praktyka ta wchodzi w skład obowiązkowych praktyk na drugim lub trzecim roku studiów jako forma zaliczenia. Nie ogranicza się to jednak tylko do studentów medycyny czy pielęgniarstwa, ponieważ na szeroką skalę w takich praktykach uczestniczą również studenci chociażby fizjoterapii. Ten czas, to nauka pracy z pacjentem, obycie się w środowisku szpitalnym i bardziej obserwacja, zgłaszanie problemów niż realne działania. Często zakres obowiązków sprowadza się do przewiezienia pacjenta na wózku z jednego oddziału na drugi, zapewnienie mu rozmowy i wsparcia. Jest to zdecydowanie czas, gdzie młodzi studenci muszą nieco zejść na ziemie i spotkać się z realiami starości.

Studenci medycyny i innych specjalistycznych kierunków naturalnie uczą się fachu „przy łóżku chorego.” W klinice prowadzone są prace dydaktyczne oraz badawcze ale też ma miejsce realna opieka nad chorymi i leczenie. Oczywiście pieczę nad studentami sprawują doświadczeni lekarze, którzy dbają żeby wszystko było na swoim miejscu, a także reagują w przypadku zagrożenia czy nadzorują wszelakie badania.

Poza kliniką dla seniora możemy wyróżnić przede wszystkim kliniki typowo uniwersytecki, a wiec badawcze oraz kliniki urody. Te ostatnie pełnią rolę bardziej estetyczną niż opiekuńczą i zdecydowanie nie jest to usługa pierwszej potrzeby. Taką usługą jest jednak klinikaseniora.pl, gdzie seniorzy otrzymują profesjonalną opiekę w pełnym zakresie zdrowotnym.

W ofercie wspomnianej kliniki znajdziemy usługi typowo medyczne takie jak na przykład wykonywanie zleconych przez lekarza badań oraz naturalnie wszystkie czynności opiekuńcze, a więc głównie higienicznie. Powyższa klinika to pełnoprawnie zarejestrowana firma, która spełnia wszystkie wymagania sanitarne, czy te odnośnie zatrudnienia personelu. Doświadczymy tam profesjonalnej opieki medycznej z ręki lekarzy o dużym stażu ale też profesjonalnej diagnostyki na nowoczesnym sprzęcie medycznym. Poza tym klinika współpracuje z zespołem fizjoterapeutów po specjalistycznych kursach, posiada terapeutę zajęciowego oraz sztab doświadczonych pielęgniarek.

W budynku kliniki dla seniora znajdziemy w pełni wyposażone sale ale nawet gabinet do prowadzenia psychoterapii. To ostatnie przykuło moją uwagę, bo w końcu poza zdrowiem fizycznym, obszernej diagnostyce należy też dbać o stan mentalny pacjenta, co bywa niestety ignorowane.

Jak wybrać dobry dom opieki dla seniora?

Nasze społeczeństwo starzeje się. Co to oznacza? Dokładnie to, że coraz większy jego odsetek stanowią osoby 60+. I to nie tylko dlatego, że rodzi się zbyt mało dzieci, aby wpłynęło to korzystnie na statystyki. Żyjemy coraz dłużej. Medycyna rozwinęła się przez ostatnie kilkadziesiąt lat tak bardzo, że ludzie żyją dzisiaj z chorobami przewlekłymi, które kiedyś zabijały bardzo szybko.

Coraz większe szanse na dalsze życie mają osoby po zawałach, udarach, czy wylewach oraz po wypadkach komunikacyjnych. Coraz więcej osób potrafi udzielić pierwszej pomocy. Przeszczepia się dzisiaj narządy i to zazwyczaj z powodzeniem – pacjent żyje po przeszczepie nawet kilkadziesiąt lat.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy dana osoba z jakiegoś względu potrzebuje ciągłej opieki i to często specjalistycznej. Starość, choroby z nią związane, postępująca niepełnosprawność to tylko niektóre sytuacje, w których rodzina może nie podołać obowiązkom wobec krewnego w potrzebie, mimo usilnych starań. Wtedy z pomocą może przyjść dom opieki dla osób starszych.

Zdarza się, że takie rozwiązanie spotyka się z negacją: jak to? Oddać rodzica lub kogoś z rodzeństwa do domu opieki? Czasem jednak nie ma wyjścia. Kiedy dorośli muszą pracować, a dzieci są jeszcze małe albo muszą chodzić do szkoły i się uczyć, starsza i niedołężna już osoba może przez wiele godzin każdego dnia być pozbawiona jakiejkolwiek pomocy w zwykłych czynnościach. Nie zawsze też da się zatrudnić na tyle godzin wykwalifikowaną pomoc z zewnątrz. To kosztuje – zazwyczaj więcej, niż pobyt osoby w domu opieki. A takim miejscu rezydenci mogą liczyć na całodobową opiekę wykwalifikowanej kardy i jest pod opieką lekarzy.

Taką osobę można oczywiście odwiedzać, co też jest bardzo istotne dla obydwu stron. Nie jest to więc absolutnie pozostawienie bliskiego samemu sobie, czy – tym bardziej – porzucenie i niewdzięczność.

Model społeczeństwa zmienia się. Nie ma już rodzin wielopokoleniowych. Istnieją wciąż rodziny wielodzietne, jednak i tu zaszły zmiany.

Starsze pokolenie chce być samodzielne i niezależne jak najdłużej. Kiedy już osiągną pewien wiek, nawet ich dzieci mogą być już starsze wiekowo i nie mieć sił na całodobowa opiekę nad starszą osobą. Zwłaszcza, gdy jest to już osoba leżąca i niesamodzielna.

Dom opieki to miejsce, w którym można liczyć na całodobową, odpowiedzialną opiekę nad chorymi, starszymi osobami. Mogą one tu godnie żyć, miło spędzać czas z osobami podobnymi wiekiem oraz spotykać się ze swoją rodziną. Dlatego warto wziąć to rozwiązanie pod uwagę.