Nasze społeczeństwo starzeje się. Co to oznacza? Dokładnie to, że coraz większy jego odsetek stanowią osoby 60+. I to nie tylko dlatego, że rodzi się zbyt mało dzieci, aby wpłynęło to korzystnie na statystyki. Żyjemy coraz dłużej. Medycyna rozwinęła się przez ostatnie kilkadziesiąt lat tak bardzo, że ludzie żyją dzisiaj z chorobami przewlekłymi, które kiedyś zabijały bardzo szybko.

Coraz większe szanse na dalsze życie mają osoby po zawałach, udarach, czy wylewach oraz po wypadkach komunikacyjnych. Coraz więcej osób potrafi udzielić pierwszej pomocy. Przeszczepia się dzisiaj narządy i to zazwyczaj z powodzeniem – pacjent żyje po przeszczepie nawet kilkadziesiąt lat.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy dana osoba z jakiegoś względu potrzebuje ciągłej opieki i to często specjalistycznej. Starość, choroby z nią związane, postępująca niepełnosprawność to tylko niektóre sytuacje, w których rodzina może nie podołać obowiązkom wobec krewnego w potrzebie, mimo usilnych starań. Wtedy z pomocą może przyjść dom opieki dla osób starszych.

Zdarza się, że takie rozwiązanie spotyka się z negacją: jak to? Oddać rodzica lub kogoś z rodzeństwa do domu opieki? Czasem jednak nie ma wyjścia. Kiedy dorośli muszą pracować, a dzieci są jeszcze małe albo muszą chodzić do szkoły i się uczyć, starsza i niedołężna już osoba może przez wiele godzin każdego dnia być pozbawiona jakiejkolwiek pomocy w zwykłych czynnościach. Nie zawsze też da się zatrudnić na tyle godzin wykwalifikowaną pomoc z zewnątrz. To kosztuje – zazwyczaj więcej, niż pobyt osoby w domu opieki. A takim miejscu rezydenci mogą liczyć na całodobową opiekę wykwalifikowanej kardy i jest pod opieką lekarzy.

Taką osobę można oczywiście odwiedzać, co też jest bardzo istotne dla obydwu stron. Nie jest to więc absolutnie pozostawienie bliskiego samemu sobie, czy – tym bardziej – porzucenie i niewdzięczność.

Model społeczeństwa zmienia się. Nie ma już rodzin wielopokoleniowych. Istnieją wciąż rodziny wielodzietne, jednak i tu zaszły zmiany.

Starsze pokolenie chce być samodzielne i niezależne jak najdłużej. Kiedy już osiągną pewien wiek, nawet ich dzieci mogą być już starsze wiekowo i nie mieć sił na całodobowa opiekę nad starszą osobą. Zwłaszcza, gdy jest to już osoba leżąca i niesamodzielna.

Dom opieki to miejsce, w którym można liczyć na całodobową, odpowiedzialną opiekę nad chorymi, starszymi osobami. Mogą one tu godnie żyć, miło spędzać czas z osobami podobnymi wiekiem oraz spotykać się ze swoją rodziną. Dlatego warto wziąć to rozwiązanie pod uwagę.

Opublikowany przez Oliwia

Nowe Betlejem to nazwa projektu skierowanego do osób starszych, seniorów i seniorek. Chcemy inicjować spotkania aby wspólnie dyskutować, dzielić się doświadczeniami i przeżyciami.