Kliniki dla seniora to miejsca opieki medycznej ale też swoiste instytuty badawcze. Zlokalizowane są zwykle blisko uczelni, gdzie młodzi adepci medycyny czy pokrewnych kierunków uczą się podstawowej opieki nad pacjentem. Bardzo często praktyka ta wchodzi w skład obowiązkowych praktyk na drugim lub trzecim roku studiów jako forma zaliczenia. Nie ogranicza się to jednak tylko do studentów medycyny czy pielęgniarstwa, ponieważ na szeroką skalę w takich praktykach uczestniczą również studenci chociażby fizjoterapii. Ten czas, to nauka pracy z pacjentem, obycie się w środowisku szpitalnym i bardziej obserwacja, zgłaszanie problemów niż realne działania. Często zakres obowiązków sprowadza się do przewiezienia pacjenta na wózku z jednego oddziału na drugi, zapewnienie mu rozmowy i wsparcia. Jest to zdecydowanie czas, gdzie młodzi studenci muszą nieco zejść na ziemie i spotkać się z realiami starości.

Studenci medycyny i innych specjalistycznych kierunków naturalnie uczą się fachu „przy łóżku chorego.” W klinice prowadzone są prace dydaktyczne oraz badawcze ale też ma miejsce realna opieka nad chorymi i leczenie. Oczywiście pieczę nad studentami sprawują doświadczeni lekarze, którzy dbają żeby wszystko było na swoim miejscu, a także reagują w przypadku zagrożenia czy nadzorują wszelakie badania.

Poza kliniką dla seniora możemy wyróżnić przede wszystkim kliniki typowo uniwersytecki, a wiec badawcze oraz kliniki urody. Te ostatnie pełnią rolę bardziej estetyczną niż opiekuńczą i zdecydowanie nie jest to usługa pierwszej potrzeby. Taką usługą jest jednak klinikaseniora.pl, gdzie seniorzy otrzymują profesjonalną opiekę w pełnym zakresie zdrowotnym.

W ofercie wspomnianej kliniki znajdziemy usługi typowo medyczne takie jak na przykład wykonywanie zleconych przez lekarza badań oraz naturalnie wszystkie czynności opiekuńcze, a więc głównie higienicznie. Powyższa klinika to pełnoprawnie zarejestrowana firma, która spełnia wszystkie wymagania sanitarne, czy te odnośnie zatrudnienia personelu. Doświadczymy tam profesjonalnej opieki medycznej z ręki lekarzy o dużym stażu ale też profesjonalnej diagnostyki na nowoczesnym sprzęcie medycznym. Poza tym klinika współpracuje z zespołem fizjoterapeutów po specjalistycznych kursach, posiada terapeutę zajęciowego oraz sztab doświadczonych pielęgniarek.

W budynku kliniki dla seniora znajdziemy w pełni wyposażone sale ale nawet gabinet do prowadzenia psychoterapii. To ostatnie przykuło moją uwagę, bo w końcu poza zdrowiem fizycznym, obszernej diagnostyce należy też dbać o stan mentalny pacjenta, co bywa niestety ignorowane.

Opublikowany przez Oliwia

Nowe Betlejem to nazwa projektu skierowanego do osób starszych, seniorów i seniorek. Chcemy inicjować spotkania aby wspólnie dyskutować, dzielić się doświadczeniami i przeżyciami.