W Redzie rusza Budżet Obywatelski!

Od 6 marca mieszkańcy Redy mogą zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego.

Oznacza to, że mieszkańcy będą mogli współdecydować, w drodze głosowania, o przeznaczeniu części środków publicznych. Zg…

Źródło: W Redzie rusza Budżet Obywatelski! – REDA – Urząd Miasta Redy