Śmieci trochę mniej!

Kajakami i piechotą usuwaliśmy śmieci wzdłuż naszej rzeki Redy. W kajakach znalazło się po trzy- cztery wory butelek i styropianu. W tym roku najdziwniejszym eksponatem był wózek dziecięcy. Nie rozwiązana pozostaje zagadka jak to wszystko dostaje się do rzeki?