Praktycy o energii odnawialnej

9 marca 2012 wziąłem udział w spotkaniu „Odnawialne Źródła Energii w praktyce”, które odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomorski Klaster Budowlany. Głównymi prelegentami byli pracownicy firm zajmujących się sprzedażą i montażem urządzeń działających na zasadzie Odnawialnych Źródeł Energii. Pan inż. Mariusz Lewandowski z firmy Admal & Energia Odnawialna (www.admal.net.pl) omówił praktyczne aspekty zastosowań kolektorów słonecznych i pomp ciepła, a p. inż. Hubert Wójcik z firmy FOTOOGNIWA (www.fotoogniwa-sklep.pl) przedstawił możliwości zastosowania w naszych warunkach ogniw fotowoltaicznych (tzw. baterii słonecznych) i małych turbin wiatrowych.

W ocenie p.Lewandowskiego w naszych warunkach zastosowanie kolektorów słonecznych jest nieopłacalne ze względu na zbyt małą ilość dni słonecznych w roku i zbyt ograniczone zastosowanie tego rozwiązania technicznego – można je stosować tylko do podgrzewania wody. Całkiem inaczej przedstawia się wg niego opłacalność stosowania pomp ciepła. Wiadomo, że instalacja z pompą ciepła jest droższa od instalacji gazowej. Wg wyliczeń p.Lewandowskiego różnica w kosztach inwestycji pomiędzy rozwiązaniem z zastosowaniem pompy ciepła, a instalacją kotła gazowego, zwraca się po 5 lub maksymalnie 6 latach eksploatacji układu z pompą ciepła. Takie instalacje są możliwe nie tylko dla domów jednorodzinnych, ale również dla bloków mieszkalnych. Przykładem jest Villa Prestige w Wejherowie, gdzie deweloper zdecydował się na zastosowanie układu pomp ciepła do ogrzewania całego budynku.

Pan Wójcik przedstawił krótko dwa podstawowe modele instalacji wytwarzających energię elektryczną. Modele te mają nazwy wywodzące się z j. angielskiego: ON Grid oraz OFF Grid.

W pierwszym modelu instalacja wytwarzająca połączona jest z siecią przesyłową i umożliwia to oddawanie (lub sprzedawanie) nadmiarów wyprodukowanej energii do sieci. Model ten jest tańszy ponieważ nie musi zawierać akumulatorów. W drugim modelu, jak sama nazwa wskazuje, instalacja wytwarzająca energię nie jest połączona z siecią i służy wyłącznie do zaspokojenia potrzeb właściciela. Aby jednak wytworzona energia mogła być wykorzystana, musi być zmagazynowana w akumulatorach. Dzieje się tak dlatego, że pora dnia, w której wytwarzana jest największa ilość energii zazwyczaj nie pokrywa się z czasem najintensywniejszego zapotrzebowania na tę energię w gospodarstwie domowym (tak się dzieje w przypadku ogniw fotowoltaicznych) oraz dlatego, że strumień energii płynący od wytwornicy może być mniejszy od chwilowego zapotrzebowania (np. przy turbinie wiatrowej).

Prelegent omówił też przepisy umożliwiające wytwarzanie energii odnawialnej. Obecnie w naszym kraju energię odnawialną mogą wytwarzać i sprzedawać do sieci tylko podmioty gospodarcze ze specjalną koncesją. Jednak jest w przygotowaniu zmiana ustawy o energii odnawialnej, dzięki której takie działanie będzie możliwe również w przypadku osób prywatnych i to bez specjalnej koncesji. Ponadto ma być wprowadzona możliwość odliczenia od podatku 25% kosztu inwestycji w instalację wytwarzającą energię odnawialną, lecz nie więcej niż 10 000,- PLN.

Przedstawiając przykładowe koszty takich instalacji z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych jak i turbin wiatrowych podkreślił, że w każdym przypadku istotne jest zbadanie warunków umożliwiających zastosowanie takich urządzeń. W przypadku turbin należy zbadać warunki wiatrowe (prędkości z jakimi wieje wiatr) oraz ilość dni wietrznych w roku. Jest to istotne dlatego, że każda turbina ma swoją charakterystykę pracy i minimalną prędkość wiatru, przy której zaczyna wytwarzać energię. Dla ogniw fotowoltaicznych istotne są warunki posadowienia płyt fotowoltaicznych tzn. w jakim kierunku zwrócona jest płaszczyzna, na której chcemy mocować baterie oraz jej nachylenie. Wszystko to wpływa na ocenę opłacalności zastosowania takiej instalacji.

Jerzy Witt