Energia odnawialna w województwie pomorskim

Udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energii jest niski i nie przekracza 4%.

Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnym bilansie energetycznym województwa pomorskiego to jeden z ważniejszych priorytetów w Regionalnej Strategii Energetyki (RSE).

Energetyka wodna

Potencjał energii wody jest w województwie wysoki, o czym decyduje dolny odcinek Wisły. Nie będzie on jednak wykorzystywany, tak ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych.

Potencjał energetyczny pozostałych rzek, charakteryzujących się odpowiednimi spadkami i przepływami, jest w przeważającej części wykorzystany. Szczególną efektywnością wyróżniają się w skali kraju m.in. rzeki Radunia i Słupia. Energię odnawialną, tzn. wyprodukowaną w elektrowniach przepływowych, rzadziej przyzaporowych o mocy do 5 MW, produkuje około 60 małych elektrowni wodnych. Wśród nich 31 obiektów, przeważnie o większej mocy, to elektrownie zawodowe należące do spółek dystrybucyjnych. Łączna moc w nich zainstalowana wynosi około 29 MW. Pozostałe to małe obiekty prywatne. Nie posiadają one istotnego znaczenia dla funkcjonowania sieci energetycznej.

Energia biomasy

Największe nadzieje – na wykorzystanie jako odnawialnego źródła energii – wiązane są z biomasą. Może być ona używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania biopaliw stałych (drewna, słomy), gazowych w postaci biogazu, lub przetwarzana na paliwa ciekłe (olej, alkohol). W najbliższej perspektywie można się spodziewać znacznego wzrostu zainteresowania wykorzystaniem biopaliw stałych – drewna i słomy. Z lasów województwa pozyskiwane są duże ilości drewna opałowego, a z przetwórstwa tartacznego i przemysłu celulozowo – papierniczego – drewna odpadowego. Drewno opałowe pochodzi również z poboczy dróg, sadów oraz terenów zieleni w miastach. Ważnym źródłem energii z biomasy jest słoma zbóż i rzepaku. Na uzyskanie wysokoenergetycznego źródła energii odnawialnej pozwala produkcja biogazu z instalacji przeróbki odchodów i odpadów rolniczych, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów. Potencjał produkcyjny biogazu, pochodzący przede wszystkim z ferm trzody chlewnej i drobiu, koncentruje się w powiatach: człuchowskim, kartuskim, wejherowskim, kościerskim i słupskim. Znaczące ilości energii można pozyskiwać poprzez wykorzystywanie biomasy pochodzącej ze specjalnych upraw roślin energetycznych. Ocenia się, że z istniejących i potencjalnych zasobów biomasy można pokryć ok. 19% zapotrzebowania województwa na ciepło.

Energia wiatru

Szczególnie korzystne ze względu na możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowej są obszary koncentrujące się na Pobrzeżach Południowobałtyckich.

Potencjalnie korzystne warunki występują także we wschodniej część Żuław oraz na słabo zalesionych terenach gminy Debrzno i Człuchów.

Energia słońca

Województwo Pomorskie należy do najbardziej nasłonecznionych w Polsce.

Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji cieplej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – jesiennym.

Energia geotermalna

Zachodnia i południowo – zachodnia cześć województwa pomorskiego leży w obszarze karbońsko – dewońskiego basenu geotermalnego, nad subbasenem pomorskim. Potencjalne zasoby wody o temperaturze ok. 900 C w tym subbasenie oceniane są na ok. 12 mld. m3, co odpowiada ok. 72 mln. ton ropy naftowej. Są to ogromne zasoby, których wykorzystanie mogłoby w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne całej tej części województwa.

Źródło: www.midwig.woj-pomorskie.pl/energetyka_zrodla_odnawialne.html

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Strona gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.