FUTU-REDA konkurs graficzny

Kiedy: piątek, 8 Wrzesień, 2017 – 14:00 do piątek, 13 Październik, 2017 – 18:00Wstęp: wolnyTERMIN NADSYŁANIA PRAC 13 PAŹDZIERNIKA 2017 
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie dla mieszkańców Redy z okazji 50-lecia miasta!
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I-VIII i liceum oraz dla dorosłych.

 
REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA PDF
REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA DOC
 
REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO FUTU-REDA
ORGANIZATOR: MIEJSKI DOM KULTURY W REDZIE
Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „50 twarzy Redy”, który jest dofinansowany
ze środków Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra”.
 
 
ZAŁOŻENIA
FUTU-REDA TO KONKURS NA GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE FUTURYSTYCZNEJ WIZJI REDY.
JAK WEDŁUG CIEBIE BĘDZIE WYGLĄDAĆ REDA ZA 50 LAT?
 
 
FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
Prace muszą być wykonane w formacie A3, na sztywnym papierze/wydruku (minimum 160 g/m2).
Do konkursu kwalifikują się prace jednowymiarowe.Technika dowolna (grafika komputerowa, malarstwo, rysunek, tusz, pisak, linoryt, sitodruk, monotypia itp.). Prosimy nie zwijać prac w rulon.
Jeśli praca będzie posiadać orientację poziomą/pionową prosimy o oznaczenie jej na odwrocie pracy. Prace konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem na odwrocie.
 
 
OCENA PRAC
Oceniane będzie kreatywne i innowacyjne podejście do założeń konkursu oraz nowatorskie pomysły. Ciekawe wykorzystanie technik graficznych. Estetyka wykonania prac.Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie.
 
 
KATEGORIE I UCZESTNICY
Uczniowie klas I-IV
Uczniowie klas V-VIII + Oddziały gimnazjalne
Uczniowie liceum
Dorośli
Uczestnikiem może zostać osoba zamieszkująca w Redzie.
Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
 
TERMIN NADSYŁANIA PRAC
13 października 2017
Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy składać osobiście lub pocztą na adres:
Miejski Dom Kultury w Redzie
ul. Łąkowa 59 A, 84-240 Reda
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Na stronie internetowej organizatora www.mdk.reda.pl
Wyniki pojawią się do tygodnia od zakończenia konkursu.
Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i mailowo.
 
 
NAGRODY
W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe.
 
 
WERNISAŻ POKONKURSOWY
Odbędzie się w Fabryce Kultury (ul. Łąkowa 59A, Reda)
27 października 2017 o godzinie 18:00.
 
 
INNE
Organizator ma prawo wykorzystać prace w całości lub we fragmentach
w ramach promocji konkursu na swoich stronach internetowych oraz w mediach.
 Źródło: MDK