Energia wiatru

Energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki niekonwencjonalnej na świecie.

Polska jest przeciętnym krajem jeśli brać pod uwagę zasoby   energetyczne wiatru. Tylko w niektórych regionach kraju średnia prędkość wiatru przekracza 4 m/s, co stanowi minimalną prędkość startową większości elektrowni. Są one jednak na tyle duże, żeby w przypadku właściwej polityki Państwa stać się bardzo wydajnym źródłem energii elektrycznej.

Energia wiatru jest dziś powszechnie wykorzystywana także w gospodarstwach domowych, jak i na szerszą skalę w elektrowniach wiatrowych. Stosowanie tego typu rozwiązań nie jest bardzo kosztowne, ze względu na niezbyt skomplikowaną budowę urządzeń jak i nieskomplikowaną eksploatację.

Energię wiatru możemy wykorzystywać do budowy:

  • małych instalacji o mocy od jednego do kilkuset kW, które mogą współpracować z bateriami akumulatorów i pompami ciepła,
  • duże instalacje o mocy od 1-5 MW, które mogą współpracować z małymi elektrowniami wodnymi.

W celu zwiększenia uzyskiwanej mocy budowane są tzw. farmy wiatrowe – zespoły wielu ustawionych obok siebie elektrowni wiatrowych- które cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów.

Zalety elektrowni wiatrowych to:

  • zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych ludności poprzez rozwój ekologicznie czystej energii,
  • możliwość zasilania miejsc trudno dostępnych,
  • wzrost udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym,
  • możliwość aktywizacji terenów słabo zaludnionych lub o ubogich glebach.

Wady elektrowni wiatrowych to:

  • wysokie koszty instalacji,
  • hałas,
  • zmiany w krajobrazie,
  • negatywny wpływ na populacje ptaków na danym terenie.

Jednakże obowiązujące obecnie zasady handlu energią elektryczną oraz przepisy prawne regulujące współpracę elektrowni ekologicznych z energetyką zawodową nie sprzyjają rozwojowi tej dziedziny gospodarki. Na układ współpracy między wytwórcami energii ekologicznej  i energetyką zawodową niewątpliwie mają wpływ ceny energii elektrycznej.

Źródło: www.regna.pl