Rozwiązanie Stowarzyszenia

„Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nowe Betlejem z siedzibą w Redzie, KRS 0000393491, z dnia 26.03.2017 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Nowe Betlejem z siedzibą w Redzie. Adres dla korespondencji: 84-240 Reda ul. Nowowiejskiego 5.

Likwidatorem stowarzyszenia został ustanowiony Jacek Nowicki.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 20 września 2017r. na powyżej podany adres Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.”